Since 1984  - Award winner Architectural Office

Bülent Turan Mimarlık

Highrise buildings

Hotel buildings

Restoration and renovation projects

Urban design projects

Yüksek yapılar

Otel projeleri

Restorasyon ve koruma projeleri

Kentsel tasarım projeleri