Bulent Turan

Architect, PhD Urban DesignWe ponder. We innovate. We design. We amaze. We're an independent, creative imaging studio that looks beyond the confines of four walls and considers overall design. Applying many combined years of experience, our team patiently researches your need, deeply considers your situation, pursues a creative solution, and expertly makes it real.

 

Every situation is unique. Every area is its own. Every setting deserves to be considered for its independence. Photo, Paint, Text, Graphic, Image -- we offer many options. Your need may require one or many. We take the time to consider your space and needs and craft an innovative design that is all you.

Bülent Turan özgeçmişi


İzmir doğumlu olan Bülent Turan, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu. Öğrencilik yıllarında katıldığı mimari proje yarışmasında "Atatürk Barış Anıt ve Parkı" projesi birinci seçilerek İzmir Yenişehir’de uygulandı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim dalı Kentsel Tasarım programında yüksek lisans derecesi aldı. Yüksek Lisans tez konusu: “KENT KİMLİĞİNE BİR YAKLAŞIM, ÇEŞME UYGULAMASI” Bu tez çalışması kapsamında, ÇEŞME merkezinde 8 adet tarihi korunacak sokak için koruma kimlik ve kentsel tasarım yaşatma projeleri üretti. (1995-96)
ÇEŞME Belediyesi ESTETİK KURUL üyeliğinde bulundu. ÇEŞME Cumhuriyet Meydanı kentsel tasarım projesini hazırladı. (1995-96)
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim dalı Kentsel Tasarım programında Doktora yeterliğini aldı. “Demokratik sokaklar” içerikli doktora tezini yazıyor.
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen Sivil Toplum Geliştirme programı çerçevesinde “Proje döngüsü ve iletişim” eğitimi ve “SİVİL TOPLUM UZMANI” sertifikasını aldı. UNDP (Birleşmiş Milletler Çevre Kuruluşu) eğitimine katılarak “GEF” ÇEVRE PROJELERİ UZMANI oldu.
TMMOB Mimarlar Odası üyesi. Bu süreçte yönetim kurulu üyeliği, merkez denetleme kurulu üyeliği gibi yönetim kademelerinde ve çok sayıda komisyonda görevler aldı. 1998 de; “AIA, Amerikan Mimarlık Enstütüsü”nün üyeliğine kabul edildi.
ÇEKÜL Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı'nın Batı Anadolu Bölge Koordinatörlüğü'nü yaptı. Bu görevi sırasında, Ege Bölgesi'nde ÇEKÜL Vakfı'nın örgütlenmesini sağladı. Kuşadası, Söke, Birgi, Ödemiş, Bergama, Urla, Kula, Aydın temsilciliklerini örgütledi.
İzmir ve çevresinde kültür ve tabiat varlıklarının korunması için çalışmalar yaptı.
· Sümerbank İzmir Basma Fabrikası arazi ve binalarının, Aydın Tekstil ve Bursa Merinos Fabrikaları'nın "sanayi arkeolojisi SİT'i" kapsamında,
· İzmir Halkapınar Su Fabrikası, Antik Diana Hamamları'nın arkeolojik sit kapsamında,
· Kula Hoca Seyfettin köprüsü, Gölde Köyü okulu camisi ve şapeli, Kaplıca hamamlar bölgesinin arkeolojik SİT kapsamında,
· İzmir Konak Merkez Kalearkası bölgesinin Kentsel SİT kapsamında, koruma kurulları tarafından tescil edilerek koruma altına alınmasını sağladı.
Ayrıca;
· Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde "Coğrafi Bilgi Sistemleri" (GIS), "Bilgisayar" ve "Gelişmekte olan ülkelerde şehir yapısı" derslerini verdi.
· İzmir Basmane Tarihi Hatuniye Meydanı rölövesini, Oteller Sokağı'ndaki Tarihi Semt Merkezi'nin rölövesini, Ödemiş Arastası kentsel koruma fikir projesini İzmir Valiliği'ne; Ödemiş Kültürpark projesini Ödemiş Belediyesi'ne yaptı.
· Kuşadası Altın Kıyı Kısa Film festivali'ne davet edildi, katkı koydu.
· “Tarihi Kentler Birliği” buluşmalarına, birliğin kuruluşundan beri katılan Bülent Turan; bu birliğin üyesi KULA, ÖDEMİŞ, BİRGİ, SÖKE ve KUŞADASI kentlerinde, tarihi çevrenin korunması ve tanıtımı politikalarını “kamu-yerel–sivil–özel” birlikteliğiyle yaşama geçirdi. Kültür Bakanlığı, Ege Üniversitesi ve Kuşadası Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü “Kadıkalesi Arkeolojik Kazısı”na katıldı destek sağladı.
İzmir'in yerel gazetelerinden Haber Ekspres Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Havagazı fabrikası, Doğal Yaşam Parkı, Havalimanının büyütülmesi, Fuar İzmir, Tramvaylı ulaşım, Bedava ekmek, Kültürprak, Elektrik fabrikası, klimalı toplu taşım, ve pek çok yazısı yerel yönetimlere örnek ve önder oldu, bunları uygulayan başkanlara seçimler kazandırdı.
· SAKİN ŞEHİR (Slow City - Cittaslow) projesini ilk kez İzmir gündemine taşıyan köşe yazılarıyla bu konuyu ilk duyuran kişi oldu. (Bu proje, daha sonraki yıllarda Seferihisar'da ve bir kaç kentte daha uygulanmıştır.)
2007 yılında İZMİR Gazetesi'ni yayınlamaya başladı. İlk sayısı 1824 yılında yayımlanan ve ilk Türkçe gazete olan İZMİR Gazetesi'ni, 184 yıl sonra yeniden yayın hayatına geçirdi. Aylık yayımlanan bu gazeteyle, "herhangi bir reklam ve ticari endişe gözetmeden", her ay 5000 adet gazetenin basımı ve yurttaşlara ücretsiz dağıtımıyla, kentimizde özgür yayın yapabilen bir yayım organını 2011 yılına dek yaşattı.
Bu gazetede üç yılı aşkın devam eden aylık köşe yazılarıyla; kamuoyuna mimarlık, koruma bilinci ve kent kültürü konularında yol gösterici ve bilgilendirici rol oynadı. İzmir kenti için kentsel tasarım ve çevre fikir projeleri oluşturup İzmir gündemine taşıdı.
· "Pak Bahadur'a özgürlük" kampanyası ile koleksiyon tipi İzmir Hayvanat bahçesindeki tutsak hayvanların doğal ortamlarına en yakın koşullara sahip olması için iki yıl çaba harcadı ve belediye başkanını yönlendirerek, İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın kurulmasını sağladı.
· Kordona yapılan dolgu sonrası hazırladığı kentsel tasarım ve ulaşım projesi ile yeni Kordonboyu düzenlemesine fikir projesi ve köşe yazılarıyla, doğduğu ve yaşadığı kente katkı koydu.
· İzmir kent merkezi toplu ulaşım projesi, Akıllı Durak ve Metrobüs sistemi ile tramvay önerisinin ilk somut fikir ve proje önerisinin sahibidir.
· İzmir Kuş cenneti, atıksu arıtma tesisi alanı (doğal SİT) konusunda sivil insiyatif oluşturan köşe yazılarıyla, bu SİT alanında yeni bir özel liman (ada liman) yapılmasını engelledi.
· İzmir Havagazı Fabrikası'nın belediye elinde restorasyonu ve halka açık kullanımı için ilk yazıları yazarak kent gündemine taşıdı, tarihi yapıların korunarak yaşatılmasında katkısı oldu.
TRT İzmir Televizyonu'nca hazırlanan ve TRT 2 kanalında bir yıl boyunca yayımlanan haftalık "kent kültürü" ve "çevre" programlarının danışmanlığı ve metin yazarlığı ile; mimarlık, kent kültürü ve çevre bilincinin ülkemize yayılmasına katkı koydu.
Yerel ve ulusal televizyon kanallarına davet edildi ve bu programlarda kentlilik ve çevre bilincinin gelişmesine yönelik konuşmalar, sunumlar yaptı. (CNNTURK, NTV, SKYTV, EGETV, KANAL1, TRT2,…) Fransa'da "Courrier International" dergisinde çalışmaları yayınlandı.
Fransa, Korsika adasında bulunan UMARİNU Derneği'nin çalışmalarına katılarak, Kaptan Cousteu'nun arkadaşı deniz bilimcisi Mösyö Geronimi'nin Akdeniz'in korunması ve çocuklara deniz sevgisi ve becerilerinin verilmesi “Mer en Fete” uluslararası projesinde yer aldı.
Mimarlık ve şehir planlama uzmanlığının yanı sıra, eski eser rölöve - restorasyon projeleri de yapmaktadır.
Aile soy ağacı resmi kaydı İzmir’de 1838 yılına dek uzanır.
Restorasyon, yüksek yapılar ve otel projeleri üzerine uzmanlaşmış bir mimarlık ofisini yürütmektedir.
Türkiye dışında; İtalya, Fransa, A.B.D, Meksika, Belize, KKTC, Yunanistan ve Ukrayna’da bulundu.

About

Since 1984  - Award winner Architectural Office

Bülent Turan Mimarlık