Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim dalı Kentsel Tasarım programında Master yaptı, Doktora yeterliğini aldı.
1998 de; “AIA, Amerikan Mimarlık Enstütüsü”nün üyeliğine kabul edildi.
Restorasyon, yüksek yapılar ve otel projeleri üzerine uzmanlaşmış bir mimarlık ofisi ile, modern sanat galerisini yürütmektedir.

BULVAR ART PROJECT

Bulent Turan

Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı, Sanatçı

Architect, MSc. Urban Design