BÜLENT TURAN MİMARLIK

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim dalı Kentsel Tasarım programında Master yaptı,

Doktora yeterliğini aldı.
1998 de; “AIA, Amerikan Mimarlık Enstütüsü”nün üyeliğine kabul edildi.
Restorasyon, yüksek yapılar ve otel projeleri üzerine uzmanlaşmış mimarlık ofisini yürütmektedir.

Bulent Turan, AIA

Yüksek Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı

Architect, MSc. Urban Design